Informační systém ČUS

Manuál IS ČUS

NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ČESKÉ UNIE SPORTU BYL SPUŠTĚN Na podzim loňského roku byla zahájena příprava nového informačního systému České unie sportu (IS ČUS). Důvodů, proč Česká unie sportu přistoupila ke změně, bylo hned několik.

PROČ?
Původně využívaný informační systém vytvořilo programové oddělení ČSTV, které se v roce 2011 rozpadlo, a tehdejší ČSTV již nemělo zodpovědného pracovníka, který by měl správu systému na starosti. Navíc původní systém pracoval off-line, což znamená, že přenos dat probíhal prostřednictvím předávání souborů na CD, příp. byla data zasílána e-mailem. To vedlo ke stavu, kdy bylo mnoho údajů zastaralých a neaktualizovaných. Navíc systém obsahoval příliš velké množství informací, které byly sice důležité a zajímavé pro střešní organizaci, ale už méně pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (TJ/SK), jež velké množství údajů často odrazovalo od vyplňování.

Na základě výše uvedených informací dospěl ČUS k rozhodnutí, že by systém měl být inovován. Při vývoji systému bylo potřeba najít kompromis mezi tím, co potřebují TJ/SK, okresní a krajská sdružení sportu a střešní organizace ČUS.

CO OBSAHUJE?
Nový informační systém na adrese https://iscus.cz obsahuje informace o tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v těchto sekcích:

Info
V sekci "Info" jsou uvedeny základní informace o jednotách a klubech, jako např. identifikační údaje (název, datum vzniku, právní forma atd.), kontaktní údaje (sídlo, korespondenční adresa, web…) a ekonomické a legislativní údaje (IČO, DIČ, spisová značka, typ účetnictví apod.).

Oddíly a Seznam členů
V sekci "Oddíly" je zobrazen seznam sportovních oddílů, které mají TJ/SK zřízeny. Oddíly lze přidávat nebo rušit, případně informace o oddílech upravovat.
Po zobrazení detailu oddílu je možné editovat členskou základnu oddílu (přidávat nové členy, rušit odhlášené). Dále je možné upravovat informace o členech v rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, občanství a role člena v rámci TJ/SK.
V sekci "Seznam členů" je přehled členské základny včetně detailních informací bez ohledu na to, do kterého oddílu jednotliví členové patří.

Funkcionáři
V sekci "Funkcionáři" lze zadávat kontaktní údaje funkcionářů TJ/SK, tedy kontakty na předsedu, místopředsedu, členy kontrolní a revizní komise, ale i tajemníky, sekretáře, hospodáře TJ/SK atd.

Pasport
V sekci "Pasport" se shromažďují informace o sportovních zařízeních, která jednotlivé TJ/SK provozují. Zařízení lze přidávat i rušit, případně informace o uvedených zařízeních editovat. Ke každému objektu je možné nahrát fotografie, které se pak promítnou na webu ve veřejné části informačního systému.

Finanční výkazy
V sekci "Finanční výkazy" jsou připraveny formuláře pro vyplňování ekonomických výkazů ČUS (rozvaha, výsledovka). Systém umožňuje vytisknout vyplněné formuláře ve formě státních výkazů. Lze je tedy použít jako přílohu daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Dokumenty
Zde je možné nahrávat do systému různé dokumenty související s činností TJ/SK, jako např. stanovy TJ/SK, zápisy z valných hromad apod.

Uživatelé
V sekci "Uživatelé" je přehled osob, které mají oprávnění vstupovat do informačního systému za danou tělovýchovnou jednotu nebo sportovní klub. Hlavního správce TJ/SK nastavuje Pražská tělovýchovná unie. Uživatelský účet pro další - dílčí - uživatele s omezeným rozsahem oprávnění (např. správce oddílu nebo správce finančních výkazů) zřizuje hlavní správce TJ/SK.

KDY A JAK ZAČÍT?
V současné době skončilo závěrečné testování systému. 
Vzhledem k tomu, že během přípravy systému probíhala migrace velkého množství dat, je pravděpodobné, že údaje v systému nebudou kompletní či aktuální. Úkolem správce TJ/SK je informace opravit, doplnit a aktualizovat. Je potřeba zkontrolovat, zda základní identifikační údaje odpovídají skutečnosti, případně je doplnit a opravit (např. u všech subjektů je nastaveno, že vedou jednoduché účetnictví, nyní je potřeba tuto informaci upravit dle skutečnosti). Stejně tak je potřeba zkontrolovat oddíly, seznam členů a funkcionářů, přehled sportovních zařízení (objektů v rámci Pasportu).

Okresní sdružení ČUS Příbram připravil manuál, který by správcům TJ/SK práci s informačním systémem ještě více usnadní. Soubry pdf nad textem.

Nový informační systém by měl - kromě zástupců TJ/SK, okresních a krajských organizací a střešní organizace ČUS - navíc sloužit i široké veřejnosti (do původního informačního systému veřejnost přístup neměla). Veřejná část informačního systému bude spuštěna v únoru 2016 s tím, že na připravovaném webu budou promítnuty vybrané údaje ze systému. Veřejnost si bude moci přes webovou stránku informačního systému vyhledávat sportovní organizace, oddíly, sportovní zařízení apod.

TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one