Finanční výkazy

ZPRACOVÁNÍ FINANČNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2016

V říjnu 2016 byl vydán pokyn předsedy České unie sportu ke zpracování finančních výkazů, které jsou - stejně jako hlášení stavu členské základny - součástí statistického šetření. Finanční výkazy jsou základem pro zjišťování ekonomických údajů o sportovních klubech a tělovýchovných jednotách sdružených v ČUS. Nově jsou finanční výkazy součástí informačního systému ČUS na webu iscus.cz (tzn. již není potřeba je zasílat e-mailem). Finanční výkazy vychází z Výčtu položek dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a jsou doplněny o některé další údaje, díky kterým chce Česká unie sportu zvýšit všeobecné povědomí o ekonomice TJ a SK. Tyto údaje také pomohají zástupcům ČUS v argumentaci při žádostech o státní a municipální podporu sportu.
Finanční výkazy v informačním systému ČUS jsou připraveny ve dvou verzích - pro jednoduché a podvojné účetnictví s tím, že na úvodní stránce v sekci "Výkazy" v IS ČUS se vždy zobrazují zkrácené názvy ROZVAHA a VÝSLEDOVKA. V případě, že TJ/SK vedou jednoduché účetnictví, zobrazí se pod odkazem ROZVAHA "Přehled o majetku a zdrojích" a pod odkazem VÝSLEDOVKA "Výkaz příjmů a výdajů". V případě, že TJ/SK vedou podvojné účetnictví, zobrazí se pod odkazem ROZVAHA "Rozvaha (bilance) v plném rozsahu" a pod odkazem VÝSLEDOVKA "Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu".
Z důvodu zobrazení správné verze finančních výkazů je potřeba nejdříve zkontrolovat nastavený typ účetnictví v sekci "Info". Pro změnu typu účetnictví je potřeba editovat legislativní a ekonomické údaje v části "Info", a to kliknutím na ikonu bílé tužky v červeném čtverečku (vpravo od názvu TJ/SK).
Finanční výkazy za rok 2016 je potřeba vyplnit a odeslat nejpozději do 15. 3. 2017 (tlačítko ODESLAT se objeví v sekci "Výkazy" po vyplnění obou výkazů). OS ČUS Příbram potvrdí finanční výkazy nejpozději do 20. 4. 2017.

Pokyny ke správnému vyplňování výkazů jsou uvedeny v manuálu, který je dostupný na našich stránkách ZDE
V případě dotazů nebo při potížích s vyplňováním se prosím obracejte na paní Janu Handlovou na e-mailu jana.handlova@seznam.cz  nebo telefonu 602 376 087

Jan Hadraba
sekretář OS ČUS Příbram

TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one